Az eurázsiai integráció távlatai
Az idén kilenc éve, hogy aláírták az Örményországot, Fehéroroszországot, Kazahsztánt, Kirgizisztánt és Oroszországot magában foglaló Eurázsiai Gazdasági Uniót (EAEU) létrehozó szerződést. A május 29-i dátumot 2022 júliusában ünnepnappá nyilvánították, így az idén először ünnepeltük meg az EAEU-napot, történetesen éppen az idén január elsején kezdődött orosz soros elnökség idején.
Az eurázsiai integráció távlatai
Vélemény

Az eurázsiai integráció távlatai

Fotó: AFP/Anadolu Agency/Kreml Sajtóosztály
Jevgenyij Sztanyiszlavov 05/09/2023 22:30

Az idén kilenc éve, hogy aláírták az Örményországot, Fehéroroszországot, Kazahsztánt, Kirgizisztánt és Oroszországot magában foglaló Eurázsiai Gazdasági Uniót (EAEU) létrehozó szerződést. A május 29-i dátumot 2022 júliusában ünnepnappá nyilvánították, így az idén először ünnepeltük meg az EAEU-napot, történetesen éppen az idén január elsején kezdődött orosz soros elnökség idején.

A globalizáció liberális modelljének válsága

A világ jelentős strukturális átalakuláson megy keresztül. A világgazdaság egyre töredezettebb, és a liberális Nyugat pénzügyi, technológiai és kulturális dominanciájára épülő globalizációs modell válsága egyre súlyosabb. A hibrid háborúk, az ultimátumok és a szankciók destruktív politikája szisztematikusan rombolja a nemzetközi együttműködés évtizedek alatt kialakult formáit.

Ilyen körülmények között felértékelődik a regionális gazdasági integráció, lehetővé téve a globális pénzügyi piacok ingadozásából és az energiaágazat növekvő bizonytalanságából eredő kockázatok minimalizálását, amelyeket elsősorban a Washington és Brüsszel által ösztönzött „kollektív Nyugat” rendkívül rövidlátó intézkedései okoznak. Példaértékű ebből a szempontból az EAEU integrációs projektje, hiszen kifejezetten gazdasági szervezet, és – ellentétben számos nemzetközi szervezettel, amelyet Washington aktívan bevon a politikába – olyan közösség, amely tagjai érdekegyenlőségén alapul.

Bizonyos részrehajló véleményekkel szemben Oroszország nem geopolitikai befolyása kiterjesztésére, vagy „birodalmi ambíciói újjáélesztésére” használja az eurázsiai struktúrákat, az EAEU ugyanis tagjai gazdasági érdekeit mozdítja előre. A szövetség állandó szabályozó szerve az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EEC), ami biztosítja az együttműködés kereteit adó szerződések betartását.

Egy másik gyakori tévhittel szemben nem Oroszország dominál a döntéshozatalban, hiszen a döntések konszenzussal születnek és minden tagországnak egy szavazata van.

Eredmények és stratégia

Ma az EAEU több mint 184 millió fogyasztóval rendelkezik, az együttes GDP-je meghaladja a 2 trillió dollárt. Az EEC 2012-es létrehozása óta az egy főre jutó GDP közel 34 százalékkal, 30 500 dollárra nőtt, ami valamivel magasabb, mint az ugyanebben az időszakban számított világátlag (32 százalék).

Az ipari termelés 20 százalékkal bővült  - ez az EU-átlag kétszerese -, a  munkanélküliségi ráta pedig 4,9 százalékos. Összehasonlításképp, az EU-átlag hét, a világátlag 6,2 százalék.

Nemzetközi színtéren az EAEU kétségtelenül az egyik legmegbízhatóbb és legkiszámíthatóbb partner, alapszerződésének kidolgozása során ugyanis figyelembe vették a WTO normáit. Ezek képezik a harmadik országokkal kötött, jelenleg kidolgozás alatt álló preferenciális és nem preferenciális kereskedelmi megállapodások alapját képezik. Az EAEU rendkívül rugalmas megközelítése abban is megnyilvánul, hogy lehetővé teszi partnereinek az együttműködés leginkább kényelmes formájának kiválasztását. Megkezdődött a kínai Övezet és Út kezdeményezéshez való kapcsolódás is – Kínával két, nem preferenciális kereskedelmi megállapodás került aláírásra. Megélénkült az Indiával folytatott gazdasági együttműködés, várjuk a kereskedelem liberalizációjáról szóló hivatalos tárgyalások megkezdését. Életbe lépett a szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal és Szerbiával, folytatódnak az ezirányú tárgyalások Iránnal, és megkezdődött az egyeztetés az Indonéziával és az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő szabadkereskedelmi megállapodások tervezetéről is. Az EEC több mint nyolcvan együttműködési és egyetértési szándéknyilatkozatot írt alá harmadik országok kormányaival és nemzetközi szervezetekkel.

A jövőben ezek a folyamatok képezik majd egy új integrációs alakulat – az Eurázsiai Nagy Partnerség alapját. Ehhez szükséges egy egyesülési napirend kidolgozása az Eurázsiai Gazdasági Unió, a Sanghaji Együttműködési Szervezet és az ASEAN tagállamai közt. Ez a nagyszabású, komplex feladat valamennyi fél számára biztosítja majd a kereskedelmi és a gazdasági együttműködés elmélyülését az eurázsiai makrórégióban. Objektív érdeke ez Magyarországnak is, amely a Keleti Nyitás keretében nagy hangsúlyt fektet az eurázsiai államokkal való kapcsolatépítésre. 

Az orosz elnökség éve

Mindenki számára egyértelmű, hogy a Brüsszel által Oroszországgal és Belarusszal szemben bevezetett egyoldalú szankciók kontraproduktívak, és legfőképpen az európai polgárok amúgy is nehéz szociális és gazdasági helyzetét súlyosbítják.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió március 17-én a tagállamainak gazdasági stabilitását növelő intézkedési tervet fogadott el, ami az alábbiakat foglalja magában: nemzeti valutában történő kölcsönös elszámolás, új logisztikai láncok kialakítása, előnyös együttműködési projektek kidolgozása, a befektetési légkör javítása, és a vámtarifák ideiglenes lenullázása a kritikus importtermékek széles körénél.

A prioritások közé tartozik a tagállamok gazdaságának „dollármentesítése”, mivel napról napra egyre világosabbá válik az Egyesült Államok azon törekvése, hogy a dollárt más országok kényszerítésének és büntetésének eszközeként használja. Az EAEU-országok közötti kereskedelmi elszámolásokban a nemzeti valutában történő fizetések aránya elérte a 85 százalékot.

Elnökségi napirendünk elsődleges célja az állami technológiai szuverenitás és a digitális átalakulás közös projektjének fejlesztése. Mindenféleképpen támogatni kell a humán tőkébe és a humán együttműködésbe történő beruházásokat, össze kell hangolni a szakoktatási és szakképzési programokat. Külpolitikai színtéren az EAEU kizárólag egyenlő és méltányos alapon fogja fejleszteni kapcsolatait a konstruktív beállítottságú partnerekkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök emellett több új kezdeményezéssel élt: javasolta egy eurázsiai hitelminősítő ügynökség, továbbá szakosított Eurázsiai Technológiai Klaszterek létrehozását külföldi államok bevonásával, valamint a „Made in the EAEU” márkajelű termékek aktívabb népszerűsítését.

Az EAEU-tagállamok népei évszázadok óta közösen népesítik be Eurázsia földrajzi térségeit, hasonlóan értelmezik a történelem sorskérdéseit, és tudatában vannak az államaink közötti évszázados és sokrétű kapcsolatoknak. Nagyobb távlatból nézve egyértelmű, hogy éppen a valamennyi résztvevő érdekeinek tiszteletben tartásán alapuló integrációs szövetségek alakítják ki egy többpólusú világrend körvonalait.
A szerző az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövete.

Ez a cikk az Eurázsia 2023/III. számában jelent meg.

Grafika: Érsek-Csanádi Alexandra

A weboldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk. Az Ön beleegyezésével ezeket arra használjuk, hogy mérjük és elemezzük a weboldal használatát.
Információk és beállítások